Điều khoản và Điều kiện

 1. Điều khoản chung

  Tiếp cận và sử dụng các trang web này và các sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua trang Web này (gọi chung là "Dịch vụ") là theo các điều khoản, điều kiện và các thông báo sau đây ("Điều khoản Dịch vụ"). Bằng việc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản của dịch vụ, khi được cập nhật bởi chúng tôi theo thời gian. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên để có thông báo về bất kỳ thay đổi, chúng tôi có thể thực hiện với các Điều khoản Dịch vụ.

  Truy cập vào Website này được cho phép trên cơ sở tạm thời, và chúng tôi bảo lưu quyền rút lại hoặc sửa đổi các dịch vụ mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì lý do bất kỳ trang web này không có sẵn ở bất cứ lúc nào hoặc trong khoảng thời gian bất kỳ. Theo thời gian, chúng ta có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần hoặc tất cả các trang web này.

  Trang web này cũng có chứa các liên kết đến các trang web khác, mà không được điều hành bởi VNXK (các "Các Trang Liên Kết"). VNXK không kiểm soát các trang web liên kết và không chịu trách nhiệm cho họ hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Việc bạn sử dụng các trang liên kết sẽ phải chịu các điều khoản sử dụng và dịch vụ có trong mỗi trang web như vậy.

 2. Chính sách bảo mật

  Chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó đặt ra như thế nào, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn, có thể được tìm thấy tại Chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý mô tả trong đó và bảo đảm rằng tất cả các dữ liệu được cung cấp bởi bạn là chính xác.

 3. Nghiêm cấm

  Bạn không được lợi dụng Website này. Bạn sẽ không: commit hoặc khuyến khích một hành vi phạm tội hình sự; truyền tải hoặc phân phối một loại virus, trojan, worm, bom logic hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào khác mà là độc hại, công nghệ độc hại, vi phạm sự tự tin hoặc bất kỳ cách nào xúc phạm hoặc khiêu dâm; hack vào bất kỳ khía cạnh của Dịch vụ; dữ liệu tham nhũng; gây ra không ít phiền toái cho người sử dụng khác; xâm phạm quyền, các quyền sở hữu bất kỳ người nào khác; gửi bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc tài liệu quảng cáo, thường được gọi là "spam"; hoặc cố ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc chức năng của bất kỳ thiết bị máy tính hoặc truy cập thông qua trang web này. Vi phạm quy định này sẽ cấu thành tội phạm hình sự theo luật pháp hiện hành. VNXK sẽ báo cáo vi phạm như vậy để các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và tiết lộ danh tính của bạn cho họ.

  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi một phân phối công từ chối dịch vụ tấn công, virus hoặc các vật liệu công nghệ độc hại khác có thể lây nhiễm cho thiết bị của bạn máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc vật liệu độc quyền khác do việc bạn sử dụng trang web này hoặc để tải của bạn của bất kỳ tài liệu được đăng trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web liên kết với nó.

 4. Sở hữu trí tuệ, phần mềm và nội dung

  Các quyền sở hữu trí tuệ trong tất cả các phần mềm và nội dung được làm sẵn cho bạn trên hoặc thông qua trang web này là tài sản của VNXK hoặc cấp giấy phép và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo vệ bởi VNXK và cấp giấy phép. Bạn có thể lưu trữ, in ấn và hiển thị các nội dung được cung cấp chỉ cho mục đích cá nhân của riêng bạn. Bạn không được phép xuất bản, thao tác, phân phối hoặc tái sản xuất, ở định dạng bất kỳ, bất kỳ nội dung hoặc bản sao của nội dung cung cấp cho bạn hoặc xuất hiện trên trang web này cũng như bạn có thể sử dụng bất kỳ nội dung đó trong mối liên hệ với bất kỳ doanh nghiệp hoặc thương mại doanh nghiệp.

  Bạn không được chỉnh sửa, dịch, đảo ngược, biên dịch ngược, tháo rời hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu đi kèm được cung cấp bởi VNXK hoặc cấp giấy phép.

 5. Điều khoản bán hàng

  Bằng cách đặt một đơn đặt hàng bạn đang cung cấp để mua một sản phẩm trên và theo các điều khoản và điều kiện sau đây.

  Thời gian giao hàng có thể đến bất kỳ sự chậm trễ do sự chậm trễ bưu điện hoặc bất khả kháng mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Xin vui lòng xem chi phí giao hàng của chúng tôi nhận thấy để biết thêm thông tin.

  Đơn hàng

  Khi bạn đặt hàng, bạn sẽ nhận được một e-mail xác nhận xác nhận đặt hàng của bạn. Email này sẽ chỉ là một sự thừa nhận và sẽ không là sự chấp nhận đặt hàng của bạn. Một đơn hàng để mua hàng hóa sẽ không được hình thành cho đến khi chúng tôi liên lạc với bạn qua điện thoại.

  Giá và tính khả dụng

  Trong khi chúng tôi thử và đảm bảo rằng tất cả các chi tiết, mô tả và giá xuất hiện trên trang web này là chính xác, sai sót có thể xảy ra. Nếu chúng tôi phát hiện ra một lỗi trong giá của bất kỳ hàng hóa mà bạn đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về điều này càng sớm càng tốt và cung cấp cho bạn tùy chọn xác nhận các đơn đặt hàng của bạn với giá chính xác hoặc hủy bỏ nó. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn, chúng tôi sẽ xử lý theo thứ tự như hủy bỏ. Nếu bạn hủy bỏ và bạn đã trả tiền cho các hàng hóa, bạn sẽ nhận được một khoản hoàn lại đầy đủ. Trường hợp áp dụng, giá đã bao gồm VAT. Cước phí giao hàng sẽ được tính phí ngoài; phí bổ sung như được hiển thị rõ ràng khi áp dụng và đưa vào 'Tổng chi phí'.

  Các dịch vụ có thể chứa các lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác hay không chính xác và có thể không đầy đủ hay hiện. Do đó chúng tôi có quyền để sửa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc thiếu sót và để thay đổi hoặc cập nhật thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng để điền vào đó bạn có thể đặt dựa trên thông tin về các dịch vụ mà có thể chứa các sai sót hoặc thiếu chính xác, bao gồm, nhưng không giới hạn, sai sót, không chính xác hoặc out-of-date thông tin liên quan đến các điều khoản giá cả, vận chuyển, thanh toán, hoặc chính sách trả lại.

  Thanh toán

  Sau khi nhận được đơn hàng của bạn, chúng tôi tiến hành kiểm phép trước tiêu chuẩn về đơn hàng của bạn. Hàng hóa sẽ không được gửi đi cho đến khi chúng tôi nhận được thanh toán của bạn qua chuyển khoản.

  Mã giảm giá

  Mã giảm giá khuyến mại - Chúng tôi có thể từ thời gian để thời gian cung cấp khuyến mại mã giảm giá trong đó có thể áp dụng đối với bất kỳ, hoặc một số quy định, mua được thực hiện thông qua trang web này.

  Các điều kiện sử dụng liên quan đến bất kỳ mã giảm giá sẽ được xác định tại thời điểm phát hành.

 6. Những Điều khoản và Điều kiện liên quan đến tất cả các chương trình khuyến mãi trên VNXK, các cuộc thi và các mã giảm giá (trừ khi có quy định khác).

  • Chỉ có một mã khuyến mãi có thể được sử dụng cho mỗi đơn hàng.
  • Một mã khuyến mãi không thể được sử dụng sau khi đơn hàng đã được đặt.
 7. Từ chối các trách nhiệm pháp lý

  Các tài liệu được hiển thị trên trang web này được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo, điều kiện hay đảm bảo về độ chính xác của nó. Trừ khi có quy định rõ điều trái ngược đến mức tối đa cho phép của pháp luật VNXK và nhà cung cấp, các nhà cung cấp nội dung và nhà quảng cáo hướng rõ ràng được miễn tất cả các điều kiện, bảo hành và các điều khoản khác mà nếu không có thể được ngụ ý bởi quy chế, phổ biến pháp luật hoặc pháp luật của công bằng và trách nhiệm không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả, trừng phạt hay ngẫu nhiên, hoặc thiệt hại cho việc sử dụng, lợi nhuận, dữ liệu hoặc tài sản vô hình khác, thiệt hại đến uy tín hoặc danh tiếng, hoặc chi phí mua hàng hóa và dịch vụ thay thế, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng, hiệu suất, thất bại của Website này hoặc các trang liên kết và bất kỳ tài liệu đăng báo, bất kể thiệt hại như vậy là có thể dự đoán hoặc phát sinh trong hợp đồng, sai lầm cá nhân, công bằng, bồi thường, theo luật, theo thông luật hay không. Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm của VNXK cho cái chết hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự cẩu thả của mình, và cũng không cho khai gian lừa đảo, xuyên tạc như một vấn đề cơ bản hay bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác mà không thể được loại trừ hoặc hạn chế theo pháp luật hiện hành.

 8. Liên kết đến trang web này

  Bạn có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, các bạn làm như vậy trong một cách đó là công bằng và hợp pháp và không làm hỏng danh tiếng của chúng tôi hoặc tận dụng lợi thế của nó, nhưng bạn không cần phải thiết lập một liên kết trong một cách nào đó để đề nghị bất kỳ hình thức hiệp hội, phê duyệt hoặc thông trên một phần của chúng tôi, nơi không tồn tại.

  Bạn không cần phải thiết lập một liên kết từ bất kỳ trang web mà không thuộc sở hữu của bạn.

  Trang web này không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, cũng không bạn có thể tạo một liên kết tới bất kỳ phần nào của trang web này khác với trang nhà. Chúng tôi bảo lưu quyền rút lại sự cho phép kết nối mà không cần thông báo.

 9. Khiếu nại quyền sở hữu của thương hiệu, hình ảnh của cá tính và bản quyền của bên thứ ba

  Trừ khi có quy định rõ ràng trái với tất cả mọi người (bao gồm tên họ và hình ảnh), nhãn hiệu thương mại của bên thứ ba và hình ảnh của các sản phẩm của bên thứ ba, các dịch vụ và / hoặc các địa điểm đặc trưng trên trang web này là không có cách nào liên quan, liên kết hoặc liên kết với VNXK và bạn không nên dựa vào sự tồn tại của một kết nối hoặc liên kết đó. Bất kỳ thương hiệu / tên đặc trưng trên trang web này được sở hữu bởi chủ sở hữu thương hiệu tương ứng. Trường hợp nhãn hiệu thương mại hoặc tên thương hiệu được đề cập đến nó được sử dụng chỉ để mô tả hoặc xác định các sản phẩm và dịch vụ và không có cách nào một khẳng định rằng sản phẩm hay dịch vụ đó được xác nhận bởi hoặc kết nối với VNXK.

 10. Bảo hộ

  Bạn đồng ý bảo hộ, bảo vệ và giữ VNXK và giám đốc, cán bộ, nhân viên, chuyên gia tư vấn, đại lý, và các chi nhánh của VNXK vô hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại của bên thứ ba, trách nhiệm, thiệt hại và / hoặc chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web này hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ.

 11. Thay đổi

  VNXK có quyền toàn quyền quyết định của mình bất cứ lúc nào và không cần thông báo để sửa đổi, loại bỏ hoặc thay đổi các dịch vụ và / hoặc bất kỳ trang nào của Website này.

 12. Tính riêng rẽ

  Nếu bất kỳ phần nào của các Điều khoản của dịch vụ là không thể thực hiện (bao gồm bất kỳ điều khoản mà chúng ta loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn) hiệu lực của bất kỳ phần nào khác của Điều khoản dịch vụ sẽ không bị ảnh hưởng tất cả các điều khoản khác còn hiệu lực và hiệu quả. Vì vậy, nhiều càng tốt mà bất kỳ khoản / điều khoản phụ hoặc một phần của một điều khoản / tiểu khoản có thể bị cắt đứt để làm cho phần còn lại hợp lệ, mệnh đề này được giải thích phù hợp. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng điều đó sẽ được sửa chữa và giải thích theo cách gần giống với ý nghĩa ban đầu của khoản / điều khoản phụ khi được pháp luật cho phép.

 13. Phản hồi, Khiếu nại

  Chúng tôi thực hiện hoạt động giải quyết khiếu nại mà chúng tôi sẽ sử dụng để cố gắng giải quyết tranh chấp ngay trong lần đầu tiên phát sinh: xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ khiếu nại hoặc ý kiến.

 14. Từ bỏ

  Nếu bạn vi phạm các điều kiện và chúng tôi không có hành động, chúng tôi sẽ vẫn được phép sử dụng quyền và giải pháp của chúng tôi trong bất kỳ tình huống khác mà bạn vi phạm các điều kiện.

 15. Luật điều chỉnh và thẩm quyền xét ​​xử

  Các điều khoản và điều kiện là phải được hiểu theo luật pháp của Việt Nam và trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến các điều khoản và điều kiện, tranh chấp hoặc khiếu nại đó phải chịu thẩm quyền độc quyền của các tòa án Việt Nam.

 16. Thỏa thuận

  Các điều khoản trên Dịch vụ tạo nên toàn bộ thỏa thuận của các bên và thay thế cho bất kỳ và tất cả các thỏa thuận trước đó và đương thời giữa bạn và VNXK. Khước từ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ sẽ chỉ có hiệu lực nếu bằng văn bản và có chữ ký của Giám đốc VNXK.