QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

 

VNXK không phải là nhà sản xuất trực tiếp các sản phẩm, do vậy VNXK không áp dụng các chính sách bảo hành.

Vui lòng tham khảo thêm Chính sách đổi size.

VNXK.com