Bước 1. Chọn sản phẩm

Bước 2. Chọn size và thêm vào túi hàng

Bước 3. Mở túi hàng

Bước 4. Bắt đầu quá trình đặt hàng

Bước 5. Đăng ký hoặc đăng nhập

Bước 6. Nhập thông tin

Bước 7. Chọn cách thức giao hàng

Bước 8. Chọn cách thức thanh toán

Bước 9. Hoàn tất đặt hàng

Bước 10. Chuyển khoản qua ngân hàng

Sau khi nhận được đơn hàng, chúng tôi sẽ gọi điện cho bạn để xác nhận đặt hàng.

Sau đó bạn BẮT ĐẦU tiến hành chuyển khoản trong vòng 24h.

Nhận được chuyển khoản, chúng tôi sẽ chuyển hàng ngay cho bạn theo hình thức giao hàng mà bạn đã chọn.